Postadresse

Fremtidens arbeidsliv
Arbeids- og sosialdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo

E-post

fremtidensarbeidsliv@asd.dep.no

Telefon

22 24 90 90 (departementenes sentralbord)