Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. august 2019.

Utvalget er satt sammen av representanter fra de åtte største hovedorganisasjonene i arbeidslivet, samt personer med kompetanse innen juss, samfunnsfag og samfunnsøkonomi. Totalt har utvalget tolv medlemmer. Advokat Jan Fougner leder utvalget.

Les mer om medlemmene av utvalget

Sammensetningen av utvalget oppfyller kravet i likestillings- og diskrimineringsloven § 28 til representasjon av begge kjønn i offentlige utvalg.

Utvalget skal jobbe i to år og avgi en NOU innen 1. juni 2021.

Les pressemelding om oppnevnelsen av utvalget:

Utvalg skal se på fremtidens arbeidsliv (regjeringen.no)

Sekretariatet

Utvalgets sekretariat ledes av Tonje Forså Aas i Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet. De øvrige i sekretariatet er Maria Kase, Synnøve Nymo og Reinert Andreas Leirvik i Arbeids- og sosialdepartementet.

Kontaktinformasjon til sekretariatet